Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với thực hiện chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
BỔ SUNG 6 NỘI DUNG TRỌNG ĐIỂM 

Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid -19, ngoài 2 điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 20 điểm cầu khác tại các huyện ủy, thị ủy.

Dự thảo Chương trình hành động xác định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với thực hiện 5 nhóm chương trình, 21 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thêm các nghị quyết, đề án, kế hoạch trọng điểm gồm: Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ tiêu Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2045; Đề án tái cơ cấu các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy giai đoạn 2011 - 2025.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện Thông báo 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2020 của Bộ Chính trị. Đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo Chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình, cơ bản các ý kiến trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất. Bên cạnh đó, một số ý kiến trao đổi làm rõ thêm, đề xuất những nội dung còn băn khoăn.

Trong đó, liên quan đến Đề án tái cơ cấu các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có nhiều ý kiến tham gia góp ý về định hướng sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An. 

Thảo luận về nội dung này, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cho biết: Nếu có đại học vùng thì Nghệ An sẽ có vị thế lớn, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực Bắc Trung Bộ nhưng để hình thành đại học vùng phải có lộ trình dài hơi và có các trường thành viên, ví dụ như: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh... Vì vậy, trước mắt sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Làm rõ thêm về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Về nhu cầu rất cần thiết với thực tế xác định Nghệ An thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho tỉnh, mà còn cho vùng Bắc Trung Bộ; do đó cần xây dựng lộ trình phù hợp để thực hiện xây dựng trung tâm đào tạo đại học cấp vùng tại Nghệ An. Quan điểm của tỉnh là các bước đi phải phù hợp.

Cụ thể, tỉnh cần phải bám vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 của cả nước; đồng thời trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 liên quan lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng phải tích hợp các trường đại học Nghệ An thành trường đại học cấp vùng.

Qua đó tổ chức lại các cơ sở cao đẳng, đại học đang có trên địa bàn tỉnh thành một với quy mô một trường đa ngành, đa lĩnh vực, chứ không phải như hiện nay rất nhiều các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học phân tán, không tập trung. 

Trên cơ sở tổ chức lại các trường, tỉnh sẽ xem xét đặt vấn đề với Bộ GD&ĐT báo cáo với Chính phủ tổ chức lại trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An là đại học trọng điểm quốc gia ở vùng Bắc Trung Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, về Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Đây là chương trình lớn và cũng là xu thế tất yếu cho quá trình phát triển, nước ta đang tập trung chỉ đạo. Trong khi đó, nhiều địa phương khác tiềm lực, điều kiện có thể chưa được như Nghệ An nhưng đã có cách làm, tập trung chỉ đạo nên đạt được những thành tựu. 

Do đó, cần có một nghị quyết để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện; cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông để Nghệ An có thể bắt nhịp được, có những kết quả tốt hơn trong chuyển đổi số.

Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến thảo luận tại Hội nghị về thực trạng chuyển đổi số tại Nghệ An hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình xây dựng Nghị quyết cần chuẩn bị kỹ lưỡng, khảo sát thực tế đầy đủ, tranh thủ thêm ý kiến chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông để khi ban hành và thực hiện vừa đảm bảo được sự lãnh đạo, vừa đảm bảo nguồn lực thực hiện, vừa tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Trung ương.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng phân tích rõ nguyên nhân xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ tiêu Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2045 trong chương trình hành động.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu ý kiến một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu ý kiến một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, mặc dù nội dung này đã được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhưng đây là một nhiệm vụ khó khăn vì hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh còn thấp. Do đó cần có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu, phù hợp với nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đưa vào Nghị quyết. 

Về Đề án tái cơ cấu các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị xác định xây dựng Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh thành Trung tâm giáo dục - đào tạo khu vực Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, lộ trình sẽ thực hiện theo từng bước, đầu tiên là tái cơ cấu các trường cao đẳng, đại học do tỉnh quản lý; tiếp đó tỉnh sẽ làm việc với Bộ GD&ĐT để thảo luận, thống nhất chủ trương nhằm xây dựng đại học vùng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên cơ sở thảo luận, phân tích, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kết quả sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.