Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Baonghean.vn) - BCH Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với thực hiện chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
BỔ SUNG 6 NỘI DUNG TRỌNG ĐIỂM 

Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid -19, ngoài 2 điểm cầu tại trụ sở Tỉnh ủy, hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và 20 điểm cầu khác tại các huyện ủy, thị ủy.

Dự thảo Chương trình hành động xác định: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo triển khai toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gắn với thực hiện 5 nhóm chương trình, 21 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thêm các nghị quyết, đề án, kế hoạch trọng điểm gồm: Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030.

Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 2
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động. Ảnh: Thành Duy

Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ tiêu Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2045; Đề án tái cơ cấu các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp ủy, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy giai đoạn 2011 - 2025.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2020 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và đánh giá kết quả thực hiện Thông báo 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 30/7/2020 của Bộ Chính trị. Đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo Chương trình hành động do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình, cơ bản các ý kiến trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất. Bên cạnh đó, một số ý kiến trao đổi làm rõ thêm, đề xuất những nội dung còn băn khoăn.

Trong đó, liên quan đến Đề án tái cơ cấu các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có nhiều ý kiến tham gia góp ý về định hướng sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An. 

Thảo luận về nội dung này, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Văn Thành cho biết: Nếu có đại học vùng thì Nghệ An sẽ có vị thế lớn, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực Bắc Trung Bộ nhưng để hình thành đại học vùng phải có lộ trình dài hơi và có các trường thành viên, ví dụ như: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Y khoa Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh... Vì vậy, trước mắt sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An.

Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Làm rõ thêm về vấn đề này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết: Về nhu cầu rất cần thiết với thực tế xác định Nghệ An thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho tỉnh, mà còn cho vùng Bắc Trung Bộ; do đó cần xây dựng lộ trình phù hợp để thực hiện xây dựng trung tâm đào tạo đại học cấp vùng tại Nghệ An. Quan điểm của tỉnh là các bước đi phải phù hợp.

Cụ thể, tỉnh cần phải bám vào Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 của cả nước; đồng thời trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 liên quan lĩnh vực giáo dục - đào tạo cũng phải tích hợp các trường đại học Nghệ An thành trường đại học cấp vùng.

Qua đó tổ chức lại các cơ sở cao đẳng, đại học đang có trên địa bàn tỉnh thành một với quy mô một trường đa ngành, đa lĩnh vực, chứ không phải như hiện nay rất nhiều các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học phân tán, không tập trung. 

Trên cơ sở tổ chức lại các trường, tỉnh sẽ xem xét đặt vấn đề với Bộ GD&ĐT báo cáo với Chính phủ tổ chức lại trường đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An là đại học trọng điểm quốc gia ở vùng Bắc Trung Bộ.

Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 5
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận nội dung về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Kết luận nội dung này, về Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Đây là chương trình lớn và cũng là xu thế tất yếu cho quá trình phát triển, nước ta đang tập trung chỉ đạo. Trong khi đó, nhiều địa phương khác tiềm lực, điều kiện có thể chưa được như Nghệ An nhưng đã có cách làm, tập trung chỉ đạo nên đạt được những thành tựu. 

Do đó, cần có một nghị quyết để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực thực hiện; cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông để Nghệ An có thể bắt nhịp được, có những kết quả tốt hơn trong chuyển đổi số.

Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến thảo luận tại Hội nghị về thực trạng chuyển đổi số tại Nghệ An hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, trong quá trình xây dựng Nghị quyết cần chuẩn bị kỹ lưỡng, khảo sát thực tế đầy đủ, tranh thủ thêm ý kiến chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông để khi ban hành và thực hiện vừa đảm bảo được sự lãnh đạo, vừa đảm bảo nguồn lực thực hiện, vừa tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Trung ương.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng phân tích rõ nguyên nhân xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các chỉ tiêu Đại hội XIII, Nghị quyết Trung ương VII (khóa XII) của Đảng và Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 2045 trong chương trình hành động.

Nghệ An thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu ý kiến một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, mặc dù nội dung này đã được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhưng đây là một nhiệm vụ khó khăn vì hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh còn thấp. Do đó cần có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện được mục tiêu, chỉ tiêu, phù hợp với nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đưa vào Nghị quyết. 

Về Đề án tái cơ cấu các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị xác định xây dựng Nghệ An, đặc biệt là thành phố Vinh thành Trung tâm giáo dục - đào tạo khu vực Bắc Trung Bộ.

Tuy nhiên, lộ trình sẽ thực hiện theo từng bước, đầu tiên là tái cơ cấu các trường cao đẳng, đại học do tỉnh quản lý; tiếp đó tỉnh sẽ làm việc với Bộ GD&ĐT để thảo luận, thống nhất chủ trương nhằm xây dựng đại học vùng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Trên cơ sở thảo luận, phân tích, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kết quả sau 6 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị “về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tin mới

Sáp nhập 4 lãnh thổ, Nga sở hữu hành lang đến Crimea và vùng biển mới

Sáp nhập 4 lãnh thổ, Nga sở hữu hành lang đến Crimea và vùng biển mới

(Baonghean.vn) - Các khu vực mới mà Nga sáp nhập, vừa mới trải qua một thời kỳ khó khăn, vì vậy còn quá sớm để nói về sự đóng góp đầy đủ vào đời sống kinh tế đất nước. Một thực tế là, việc khôi phục các vùng lãnh thổ bị tàn phá bởi xung đột sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư không hề nhỏ. Tuy nhiên, lợi nhuận mà Nga có được còn lớn hơn nhiều. Khu vực Đông Nam của Ukraine vốn là đầu tàu của nền kinh tế nước này, và nay khi là một phần của Liên bang Nga, nó có khả năng trở thành khu vực giàu có nhất.
Derby Nghệ Tĩnh: Mệnh lệnh chiến thắng

Derby Nghệ Tĩnh: Mệnh lệnh chiến thắng

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này trên sân vận động Hà Tĩnh sẽ diễn ra trận derby Nghệ Tĩnh giữa đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Sông Lam Nghệ An. Khác với trận lượt đi, cả hai đội đều bước vào trận đấu này với tâm trạng không tốt sau chuỗi trận thi đấu không thành công. Nếu tiếp tục sảy chân ở trận đấu này, sẽ khiến hai đội bóng lún sâu vào khủng hoảng, đặc biệt là chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/10

(Baonghean.vn) - Ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh diễn ra một số sự kiện, thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận: UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài chính; Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập kỳ họp thứ 9; Nghệ An dừng dự án hơn 16.000 tỷ đồng của Tập đoàn FLC; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đô Lương; nhiều hộ dân và điểm trường ở xã Nậm Cắn bị sạt lở do mưa lũ; Nhà máy Thủy điện Khe Bố vận hành xả nước hồ chứa.
65 hộ dân và điểm trường bán trú ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) bị sạt lở do mưa lũ

65 hộ dân và điểm trường bán trú ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) bị sạt lở do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, nơi có Quốc lộ 7 đi qua sau gần 4 ngày bị cô lập đã được thông xe. Tuy nhiên, nỗi lo sạt lở sau mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Theo khảo sát ban đầu, toàn xã Nậm Cắn hiện có 65 hộ dân bị sạt lở do mưa lũ.
Chuyện gần xa về thầy giỏi làm 'nghề khắc nghiệt'

Chuyện gần xa về thầy giỏi làm 'nghề khắc nghiệt'

(Baonghean.vn) - Người hâm mộ bóng đá phần lớn đều biết đến tài năng của những nhà cầm quân người Italia như Sacchi, Capello, Contte và Ancelotti, bởi dấu ấn chiến thuật đặc biệt họ mang đến cho mỗi đội tuyển hay đội bóng lừng danh mà họ dẫn dắt. Ngoài ra, các nhà cầm quân người Hà Lan hay Đức cũng là những bậc thầy về mọi mặt và luôn được “vời” đến làm việc ở những đội bóng giàu tham vọng.