Nghệ An: Thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 8.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tổng số thu thuế nội địa toàn tỉnh trong tháng 7/2020 đạt 1.307 tỷ đồng, bằng 104% so với số thực hiện tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2020 đạt 8.086 tỷ đồng, bằng 63% dự toán Trung ương, 60% dự toán HĐND tỉnh và bằng 104% so với cùng kỳ.

Không kể tiền sử dụng đất, lũy kế 7 tháng đạt 5.598 tỷ đồng, bằng 51% dự toán và bằng 91% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Cục Thuế cho thấy: 7 tháng qua, các sắc thuế có số thu bằng hoặc cao hơn lũy kế cùng kỳ, đó là: tiền thuê đất (121%), thuế bảo vệ môi trường (BVMT) (113%), tiền sử dụng đất (149%); thu nhập cá nhân (TNCN) (116%), xổ số (122%), thu khác ngân sách (102%).

Sản xuất hàng xuất khẩu ở Công ty Halotexco Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Các sắc thuế có số thu thấp hơn lũy kế cùng kỳ: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương (69%); DNNN địa phương (88%); doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (84%); công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (CTNDV NQD) (83%); Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (89%); phí, lệ phí (97%); lệ phí trước bạ (91%); tiền cấp quyền sử dụng đất (73%)…

Một số sắc thuế có tiến độ thực hiện dự toán thấp như doanh nghiệp nhà nước trung ương (38%); CTNDV NQD (45%); đầu tư nước ngoài (50%); thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí (55%).

Đáng chú ý 7 tháng đầu năm, thực hiện dự toán thu theo địa bàn, có 2 chi cục thuế đã hoàn thành dự toán về tổng số thu: Phủ Quỳ 2 (tổng số đạt 135%, trừ đất đạt 60%); Bắc Nghệ 2 (tổng số đạt 100%, trừ đất đạt 68%).

Tỷ lệ thu một số khoản thuế bằng hoặc cao hơn cùng kỳ trong 7 tháng đầu năm 2020. Đồ họa: Lâm Tùng.

Các Chi cục Thuế còn lại đều có tiến độ tương đối tốt: Bắc Nghệ 1 (tổng số đạt 95%, trừ đất đạt 66%); Sông Lam 2 (tổng số đạt 91%, trừ đất đạt 63%); Bắc Vinh (tổng số đạt 86%, trừ đất đạt 63%); Tây Nghệ 1 (tổng số đạt 82%, trừ đất đạt 76%); Tây Nghệ 2 (tổng số đạt 81%, trừ đất đạt 75%); Sông Lam 1 (tổng số đạt 78%, trừ đất đạt 65%); Vinh (tổng số đạt 66%, trừ đất đạt 70%); Phủ Quỳ 1 (tổng số đạt 63%, trừ đất đạt 59%).

Số thu đạt khá là do tiền sử dụng đất đạt gần 2.500 tỷ đồng, các khoản thu khác nhìn chung có dấu hiệu giảm sút. Các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh như: DNNN Trung ương, DNNN Địa phương, DN có vốn đầu tư nước ngoài, CTN DV NQD đều đạt thấp so với tiến độ thực hiện dự toán cũng như so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm thu là do tác động kép của dịch Covid-19 và các chính sách có liên quan./.