Nghệ An: Tiết kiệm hơn 660 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Thành Duy 29/06/2021 10:50

(Baonghean.vn) - Thông tin trên được đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An cho biết tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đến nay Nghệ An đã giảm được 3 chi cục, 21 phòng (ban) trực thuộc các sở, ban, ngành; giảm 9 cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo quy định mới, trong đó khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể giảm 6 cấp phó và khối sở, ngành giảm 3 cấp phó.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An cũng đã giảm được 232 đơn vị sự nghiệp công lập và 612 phòng trực thuộc (tỷ lệ giảm đạt 11,88%); có 93 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh, trọng tâm là các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế, Ban quản lý dự án các sở, ngành, UBND cấp huyện.

So với năm 2015, toàn tỉnh cũng đã tinh giản được 6.805 biên chế so với năm 2015, trong đó công chức giảm 582 người (khối Đảng giảm 156 người chiếm 10,03%, khối Nhà nước giảm 376 người chiếm 10,21%), viên chức giảm 6.223 người, chiếm 10,01%, trong đó có gần 4.500 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh.

Cán bộ xã Chi Khê, huyện Con Cuông giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Ảnh: Thành Duy

Tổng kinh phí giảm chi ngân sách Nhà nước do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh hơn 660 tỷ đồng. Trong đó, khối các cơ quan hành chính, khối Đảng, đoàn thể giảm chi hơn 25 tỷ đồng; các đơn vị sự nghiệp giảm chi hơn 635 tỷ đồng./.

Nghệ An: Tiết kiệm hơn 660 tỷ đồng từ sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO