Nghệ An triển khai tập huấn kỹ năng cho các tổ bầu cử

(Baonghean.vn) - Sáng  21/4, các địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại huyện Thanh Chương có trên 800 thành viên trong Ủy ban bầu cử, ban bầu cử và tổ bầu cử ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tham gia tập huấn.  

Các thành viên được tiếp thu những nội dung cơ bản, sát thực trong thực hiện Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Một số nhiệm vụ trọng tâm; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử; Chế độ thông tin báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đình Hà (Đài Thanh Chương).

*  Tại Quỳnh Lưu: Các đại biểu được hướng dẫn các nội dung về nghiệp vụ công tác bầu cử; việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử; Hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và trách nhiệm của các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử; Bố trí địa điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của tổ bầu cử, kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu...

Toàn cảnh hội nghị tại Quỳnh Lưu.

Thúy Nga – Việt Hùng

* Tại huyện Quỳ Hợp, các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử; những điểm mới chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp. Một số vấn đề quan tâm; chế độ thông tin báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử. Hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ tổng hợp kết quả bầu cử.

Thanh Hợp