Nghệ An triển khai tuần lễ 'Đồng hành cùng người nộp thuế'

(Baonghean.vn) - Từ ngày 7/9/2020 đến 11/9/2020, Cục Thuế tỉnh Nghệ An triển khai tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế”.

Theo đó, Cục Thuế lắng nghe, tiếp nhận ý kiến của Người nộp thuế trong giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19; giải đáp, hướng dẫn người nộp thuế thực thi pháp luật thuế cũng như áp dụng các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế về miễn giảm thuế, gia hạn nộp thuế, cập nhật số thuế phải nộp tương ứng với tình trạng hoạt động của người nộp thuế... Cục Thuế tỉnh Nghệ An sẽ tiếp nhận ý kiến và trả lời người nộp thuế qua điện thoại, email, trang Facebook (Cục Thuế Nghệ An), qua trang thuế điện tử (http://thuedientu.gdt.gov.vn) và trực tiếp tại cơ quan thuế.

Giao dịch tại một cửa Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: L.T

Để triển khai tuần lễ “Đồng hành cùng người nộp thuế” đạt hiệu quả, Cục Thuế Nghệ An đề nghị các Chi cục Thuế thực hiện các công việc như: 

- Thông báo đến người nộp thuế (NNT) trên địa bàn biết về thời gian, cách thức triển khai tuần lễ “Đồng hành cùng Người nộp thuế” qua các phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn bản hoặc qua Email, ...;

- Bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị tại trụ sở chính và tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về thuế ở các huyện, thị xã để tiếp nhận và giải đáp, hỗ trợ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của NNT.

Tập huấn nghiệp vụ các phần mềm mới cho cán bộ nhân viên. Ảnh: L.T

- Treo băng rôn/pano/áp phích/chạy chữ điện tử tại trụ sở Chi cục Thuế.

Báo cáo kết quả triển khai về Cục Thuế tỉnh Nghệ An (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế) qua địa chỉ Email: nshnam.nan@gdt.gov.vn trước 23/9/2020 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế.

Cục Thuế đề nghị các Chi Cục thuế khu vực và TP Vinh nghiêm túc triển khai thực hiện./.