Nghệ An: Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc miền núi còn 16,54%

(Baonghean.vn) – Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số đã nghỉ hưu được UBND tỉnh tổ chức vào chiều ngày 27/10.

Dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Thanh Hải – Trưởng ban Dân tộc tỉnh và 56 đại biểu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo người dân tộc thiểu số về dự hội nghị.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh 10 tháng đầu năm 2015, thông tin về phát triển vùng đồng bào dân tộc, miền núi của tỉnh và một số nét chính về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020 vừa qua. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 6,95%, cao hơn cùng kỳ năm 2014. Về xây dựng nông thôn mới, tính đến nay toàn tỉnh đã có 61 xã đạt chuẩn.

Về công tác xúc tiến đầu tư, lũy kế đến giữa tháng 10/2015, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 137 dự án với tổng số vốn hơn 40.284 tỷ đồng.  Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 6.711 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến còn 7,5% vào cuối năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng – an ninh ổn định, giữ vững.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt một số nội dung về kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Đặc biệt, vùng dân tộc, miền núi trong tỉnh tiếp tục có nhiều bước chuyển biến tích cực. Đời sống của đồng bào tiếp tục nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng cuối năm 2015 ước còn 16,54%, giảm 3,32% so với năm 2014. Trong 9 tháng đầu năm 2015, khu vực này có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, điển hình có xã Thạch Giám, huyện Tương Dương là xã 30a đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tiếp tục được xây dựng và củng cố khá vững chắc, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. 

Đồng chí Lương Thanh Hải - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trình bày một số tóm tắt về tình hình công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc tỉnh Nghệ An

Tuy nhiên, vùng dân tộc và miền núi Nghệ An có điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo con cao, chất lượng dân số và nhân lực chưa cao. Trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở so với yêu cầu vẫn còn nhiều bất cập; năng lực quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở.

Đồng chí Vi Hải Thành - nguyên Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu vui mừng trước việc hạ tầng các huyện miền núi được đầu tư xây dựng.

Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến đóng góp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo của của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh của các đại biểu như: công tác cán bộ, giữa gìn bản sắc văn hóa, nâng cao nhận thức cho nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo người dân tộc thiểu số; đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm ky 2015 -2020.

Thành Duy