Nghi Lộc: 4.030 cựu quân nhân làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng trợ cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 62) huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị  tổng kết hoạt động.

Trao giấy khen cho các tập thể có thành tích thực hiện tốt Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Qua hơn 4 năm thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg, Nghi Lộc đã cơ bản hoàn thiện việc giải quyết chế độ chính sách cho các cựu quân nhân, trong đó 4.030 đối tượng được hưởng  chế độ trợ cấp một lần với số tiền 18 tỷ 363 triều đồng. Điều này góp phần giảm bớt khó khăn cho các đối tượng chính sách, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Dịp này, Ban chỉ đạo 62 huyện Nghi Lộc khen thưởng cho 4 tập thể có thành tích thực hiện tốt Quyết định 62/2011/QĐ-TTg./.

                                                                                     Quang Dũng