#Nghị quyết 68

9 kết quả

tư vấn việc làm

Kịp thời chi trả hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Baonghean.vn) -  Thực hiện Nghị quyết 68 ngày 1/7/2021 và Nghị quyết 126 ngày 8/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã của Nghệ An đã kết thúc tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày 31/1/2022 và hoàn thành việc phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ. UBND tỉnh cũng đã hoàn tất việc xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ 41 đợt.
Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn trả lương ngừng việc

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn trả lương ngừng việc

(Baonghean.vn) - Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động của Chính phủ, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nghệ An chủ động tiếp cận hàng ngàn doanh nghiệp, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết 68 và khảo sát nhu cầu vay vốn. Mọi quy trình được NHCSXH tỉnh đơn giản hóa phương thức tiếp cận nhanh, gọn nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.