Nghĩa Đàn: Khai thác tiềm năng, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Baonghean) - Cũng như nhiều địa phương khác, năm 2016, huyện Nghĩa Đàn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, vượt lên thách thức đó, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, nên Nghĩa Đàn đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh, nhanh chóng đưa nghị quyết các cấp của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống.
 
BTV Huyện ủy đã ban hành 9/9 chương trình, đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; 2/3 chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, đồng thời xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện các chương trình đạt kết quả tốt. Đặc biệt, đầu năm 2016, UBND tỉnh thông qua và có quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn đến 2020, làm cơ sở để huyện xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho năm 2016 và những năm tiếp theo. 
 
Năm 2016, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng đạt 16,45%; tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7212 tỷ đồng, tăng 17,93% so cùng kỳ; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 38,84 triệu đồng; thu ngân sách 92.119 triệu đồng/KH 72.260 triệu đồng; chi ngân sách 501.558 triệu đồng/KH 421.862 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 9,7%/KH 7,85% theo tiêu chí  mới. Nhờ phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn, huyện đã tạo việc làm cho 1.550 lao động, trong đó XKLĐ đạt 650 người; có 92% số xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.
 
 
Sản xuất tại Nhà máy gỗ ván MDF (Nghĩa Đàn). Ảnh: P.V
Huyện tập trung nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ; xây dựng 3 công trình phòng chống lụt bão, 5 công trình phòng chống hạn hán phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực đạt 46.631 tấn; chăn nuôi trâu, bò, lợn, đàn gia cầm phát triển mạnh. Được tỉnh hỗ trợ kịp thời xi măng, kinh phí, cùng với huy động nội lực, Nghĩa Đàn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong năm có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 10 xã.  
 
Sản xuất công nghiệp - TTCN có bước phát triển, với việc sản xuất vật liệu có thêm 3 sản phẩm mới  là gạch ốp lát CMISTONE, hạt nhựa siêu mịn và bê tông tươi thương phẩm, tạo cho Nghĩa Đàn có thêm các thương hiệu sản phẩm, vừa tạo nhiều việc làm cho lao động. Xây dựng cơ bản giá trị ước tính năm 2016 đạt 263,522 tỷ đồng, bằng 116,07% KH. Công tác quản lý tài nguyên được huyện tập trung chỉ đạo, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân khai thác cát sỏi trái phép, nhờ vậy, tình hình khai thác cát sỏi dọc sông Hiếu cơ bản đã được kiểm soát.
 
Chất lượng giáo dục chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục được quan tâm đầu tư. Năm 2016 có thêm 4 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, toàn huyện có 46 trường đạt chuẩn quốc gia; 16 trường đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3; có 28 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 64 học sinh giỏi tỉnh; 9 em đạt giải cấp quốc gia. Công tác dân số đạt kết quả bền vững, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm 1,3% so với năm 2015, vượt so với kế hoạch. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả, đặc biệt, với sự kiện UBND tỉnh vừa tổ chức thành công Ngày hội hoa hướng dương, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, đất và người Nghĩa Đàn đến với công chúng, sẽ góp phần giúp Nghĩa Đàn phát triển văn hóa, du lịch trong tương lai gần.
 
Quốc phòng - an ninh được giữ vững; huyện thực hiện tốt tuyển gọi thanh niên nhập ngũ, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng, chống đối, ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Số đơn thư khiếu nại giảm mạnh, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên. Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn năm 2016 tiếp tục được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại vững mạnh và là năm thứ 7 liên tục được xếp loại vững mạnh; năm 2016 được UBND tỉnh xếp loại xuất sắc. 
 
Xác định rõ vị thế là 1 trong 3 cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, trong nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Nghĩa Đàn tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng đối ngoại, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển; đầu tư và phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến lâm sản,... nhằm khai thác hợp lý tiềm năng làm giàu cho quê hương đất nước. 
 
Trên tinh thần đó, năm 2017, Nghĩa Đàn tiếp tục phát huy tối đa mọi nguồn lực, động viên các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội để đạt tăng trưởng kinh tế 16,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,11 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 84.929 triệu đồng; có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM; giải quyết việc làm mới cho 1.600 người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,54%; 50 trường học đạt chuẩn quốc gia...
 
 
Dây chuyền sản xuất của Nhà máy sữa TH (Nghĩa Đàn). Ảnh: P.V
Tiếp tục thu hút đầu tư, phấn đấu lấp đầy các khu công nghiệp (245,68ha) và cụm công nghiệp nhỏ Nghĩa Long (40ha). Làm tốt công tác GPMB phục vụ các dự án, trong đó ưu tiên dự án Nhà máy sản xuất nước ép hoa quả và Nhà máy nước tinh khiết tại khu vực Núi Tiên, hiện đang lập dự án chuẩn bị đầu tư. Ưu tiên thu hút các doanh nghiệp chế biến nông, lâm sản và các doanh nghiệp tạo nhiều việc làm gắn với đảm bảo môi trường. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án vận hành chạy thử, hoàn thiện đi vào sản xuất như Nhà máy nước, Nhà máy Chế biến gỗ MDF, Nhà máy Sản xuất đá Calcium Carbonate siêu mịn, Nhà máy Gạch ốp lát CMISTONE, bê tông tươi thương phẩm... Kiểm soát tốt khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, hạn chế tối đa xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản thô.
 
Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, Nghĩa Đàn tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các vùng nguyên liệu, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông đến năm 2020, theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn đến năm 2020 đã được cấp có thẩm quyền duyệt. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển. Khai thác hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả tiềm năng về tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản và nguồn lao động. Thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu vốn cho người nghèo, các đối tượng chính sách để học tập, phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước.
 
Tin rằng, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huyện Nghĩa Đàn sẽ tiếp tục là một điểm sáng năng động, hiện thực hóa các Nghị quyết của Đảng một cách nhanh chóng, hiệu quả, vững chắc.
 
P.V