Nghĩa Đàn phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực 48.000 tấn

(Báonghean.vn) - Huyện ủy Nghĩa Đàn thông qua chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo đó, huyện đề ra mục tiêu đưa năng suất, chất lượng và giá trị cây trồng, vật nuôi đến năm 2020 tăng tối thiểu 10-15%; gắn với đáp ứng các yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với sản phẩm nông nghiệp đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đưa có giới hóa vào sản xuất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn.

Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 ứng dụng KHCN và công nghệ cao chiếm 30-35% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực 48.000 tấn, cơ cấu nông nghiệp 43,55%. Giá trị tăng thêm đạt 67 triệu đồng/người/năm.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,5 - 3% (theo chuẩn mới). Tỷ lệ người dân sản xuất nông nghiệp áp dụng KHCN và công nghệ cao đạt 50%. Hộ (trang trại) có thu nhập trên 500 triệu đồng/năm chiếm 10-15% số hộ sản xuất nông nghiệp.

Hệ thống giàn tưới hiện đại của Tập đoàn TH trên cánh đồng cỏ nguyên liệu.
Mô hình nuôi gà an toàn sinh học ở xã Nghĩa Hưng cho thu nhập cao.

Để thực hiện được các mục tiêu đó, giải pháp mà huyện đưa ra là: Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ; thực hiện các quy trình theo chuẩn VietGAP, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, tạo các nhóm cây như cây ăn quả (cam, quýt…), cây hàng năm (bí xanh, dưa hấu…), cây mía nguyên liệu ngắn ngày.

Xây dựng các mô hình liên kết trong chăn nuôi từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; thực hiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ giá giống, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; xây dựng các mô hình điểm, điển hình, thuơng hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm trên địa bàn.

Thái Trường

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Nghĩa Đàn