Nghĩa Đàn quán triệt Chỉ thị 05 cho cán bộ chủ chốt

(Baonghean.vn) - Chiều  7/3, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề  “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội  ngũ cán bộ chủ chốt. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, 185 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn toàn huyện đã được quán triệt, học tập các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, gồm: "Những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những câu chuyện xúc động, thông tin quý báu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác, những mẩu chuyện rất cụ thể và đời thường nhưng mang tính khái quát cao về phẩm chất đạo đức, tư tưởng và phong cách của Bác.

Hội nghị nhằm giúp các đảng viên nắm được những nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên liêm khiết, trung thực, giản dị; đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.

Minh Thái

(Đài Nghĩa Đàn)