#nghĩa trang quốc tế Việt – Lào

2 kết quả

Ngày trở về đất mẹ, hy sinh, người lính, Hoa sơn

Bồi hồi ngày đón anh về đất mẹ

(Baonghean) - Những cuộc chiến đã lùi xa hàng chục năm, nhưng nhiều người lính hy sinh trên chiến trường nay mới có dịp trở về trong vòng tay gia đình, quê hương. Sự trở về của các anh đã phần nào động viên, an ủi những người đang sống.