Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã

(Baonghean.vn) - Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh sáng 27/3 để bàn về những nhiệm vụ giám sát trọng tâm tháng 4/2018.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các Trưởng ban của HĐND tỉnh: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo đó, thời gian giám sát bắt đầu từ ngày 24/4 đến 16/5. Nội dung, phạm vi giám sát được tập trung vào công tác tổ chức bộ máy và bố trí biên chế, hợp đồng lao động cũng như chất lượng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với cơ quan hành chính Nhà nước, trọng tâm giám sát là việc bố trí cũng như chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; trong các đơn vị sự nghiệp, bao gồm các đơn vị sự nghiệp các sở, ngành cấp tỉnh và các trung tâm sự nghiệp ở cấp huyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, các đại biểu tham gia cuộc họp đồng tình cao với nội dung giám sát mà Thường trực HĐND tỉnh đưa ra, đồng thời góp ý tham gia một số vấn đề.

Khẳng định, tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động là lĩnh vực rộng, khó và phức tạp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền gợi mở một số nội dung trọng tâm cần giám sát. Đó là giám sát việc xây dựng đề án vị trí việc làm và việc triển khai thực hiện đề án đó; thực tiễn sử dụng biên chế và hợp đồng lao động ở các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp; kết quả thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ về chấn chỉnh hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện chính sách thu hút nhân lực; nghiên cứu xem xét thực trạng bố trí cũng như chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã…

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền cho rằng để đảm bảo giám sát có kết quả cần quan tâm đa dạng hóa các hình thức giám sát, thông qua nghiên cứu hồ sơ liên quan; thu thập thông tin của nhân dân và cơ quan báo chí về vấn đề liên quan tại cơ quan, đơn vị được giám sát, kể cả khảo sát phản ánh của chính đội ngũ công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền cho rằng cần đa dạng hình thức giám sát . Ảnh: Mai Hoa

Kết luận về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để công tác giám sát đạt hiệu quả thiết thực, liên quan đến nội dung tổ chức bộ máy cần bám Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 nhằm xác nhận tính thực tiễn của các chủ trương, định hướng đó; đồng thời phát hiện những bất hợp lý ở cơ sở để tiếp tục tham mưu cho cấp ủy nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về biên chế, hợp đồng lao động, quá trình giám sát chú trọng việc tinh giản biên chế và chất lượng cán bộ, công chức, người lao động ở các đơn vị như thế nào; việc hợp đồng lao động có đúng quy định.

Công chức xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu giải quyết các thủ tục cho người dân tại bộ phận "một cửa". Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng thông qua chương trình giám sát này, cần quan tâm nghiên cứu, khảo sát đội ngũ công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã; từ đó tham mưu cho tỉnh tổ chức lại đội ngũ này, vừa đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...