Ngư dân Diễn Châu được hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng đóng tàu

(Baonghean.vn) - Với cơ chế hỗ trợ của tỉnh và huyện phù hợp cho đóng tàu nên trong năm 2016, Diễn Châu có số tàu xa bờ được đóng mới nhiều nhất từ trước tới nay.

Ngư dân Diễn Châu có thể đóng tàu công suất trên 400CV tại làng nghề Diễn Ngọc.

Thực hiện chính sách của HĐND huyện hỗ trợ 30 triệu đồng cho đóng mới tàu từ 150CV trở lên, năm 2016, UBND huyện Diễn Châu đã hỗ trợ 1,560 tỷ đồng cho ngư dân đóng mới 52 tàu. Trong đó, tàu có công suất từ 150 đến dưới 400 CV là 9 chiếc và 43 chiếc từ 400CV trở lên.

Ngoài ra, những tàu công suất trên 400CV còn được UBND tỉnh hỗ trợ 150 triệu đồng/tàu, tương đương với số tiền 6,450 tỷ đồng. Đây là năm có số tàu xa bờ được đóng mới nhiều nhất từ trước tới nay ở Diễn Châu, nâng tổng số tàu xa bờ toàn huyện lên 149 chiếc.

Mai Giang