#Nguyễn Bá Cảnh

9 kết quả

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh chia sẻ tâm huyết

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh chia sẻ tâm huyết

Đại biểu Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai ông Nguyễn Bá Thanh) phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển. Đây là lần đầu tiên ông Nguyễn Bá Cảnh phát biểu với tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân.