Nhà máy đường NASU ký hợp đồng với 24 nghìn hộ dân trồng mía Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) -  Ngày 12/1, UBND huyện Nghĩa Đàn và Nhà máy đường Na Su tổ chức hội nghị quản lý vùng nguyên liệu mía đường trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn vụ ép 2015 - 2016.

Các hộ dân trồng mía nêu ý kiến.

Huyện Nghĩa Đàn có hơn 6.200 ha mía đang bước vào thu hoạch, dự tính sản lượng hơn 300 nghìn tấn. Nhà máy đường NASU đã ký hợp đồng với 24 nghìn hộ dân trồng mía của huyện và có nhiều chính sách hỗ trợ về vốn, phân bón cho nông dân trồng mía.

Tuy nhiên vụ ép này, nhiều hộ trồng mía ở một số xã lại phá hợp đồng, bán mía cho các nhà máy đường khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy đường NASU. Trước thực trạng này chính quyền các xã đã có các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân không phá hợp đồng cũng như tuân thủ các nguyên tắc đã ký kết.

Tại hội nghị nhiều ý kiến thảo luận cho rằng để đảm bảo vùng nguyên liệu mía, nhà máy đường cần làm tốt hơn nữa chính sách hỗ trợ người trồng mía, đưa các giống mới năng suất chất lượng vào trồng đồng thời xây dựng vùng chuyên canh mía để quản lý và chăm sóc tốt hơn. Chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để người dân không vì quyền lợi trước mắt mà phá vỡ hợp đồng đã ký, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa người nông dân và nhà máy.

Đinh Thùy- Văn Quỳnh