Nhà máy nước hơn 41 tỷ đồng ‘đắp chiếu’ vì thiếu kinh phí thẩm tra hồ sơ quyết toán?

(Baonghean.vn) - Để vận hành Nhà máy nước sạch thị trấn Kim Sơn (Quế Phong), cần đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, kinh doanh…

Theo UBND huyện Quế Phong, Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn có công suất thiết kế 1.500m3/ngày đêm. Khi hoàn thành, Nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho hơn 1.000 hộ dân thị trấn Kim Sơn và vùng phụ cận gồm các xã Mường Nọc, Tiền Phong.

Hệ thống xử lý của Nhà máy nước sạch thị trấn Kim Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Dự án gồm 3 gói thầu: Xây dựng các công trình trạm xử lý, đường dây 35kv và trạm biến áp (thực hiện tháng 12/2010, hoàn thành tháng 12/2012); Lắp đặt mạng đường ống cấp I, cấp II (thực hiện tháng 10/2015, hoàn thành tháng 6/2015); Đấu nối hộ tiêu thụ (thực hiện tháng 7/2017, hoàn thành tháng 11/2017).

Việc thực hiện đấu nối đến các hộ dân đã thực hiện đến với 709 hộ; đã tiến hành chạy thử nước và cung cấp nước sạch miễn phí cho các hộ dân đã đăng ký sử dụng 2h/ngày từ tháng 4/2018.

Từ năm 2018, UBND huyện Quế Phong đã có các văn bản xin ý kiến UBND tỉnh và các sở, ngành cho ý kiến về tổ chức bộ máy nhân lực, cơ chế vận hành Nhà máy nước; xin ý kiến tạm thời giao quản lý vận hành Nhà máy nước trong thời gian chờ các sở, ngành hướng dẫn về cơ chế vận hành, quản lý, đơn giá sử dụng nước…

Hệ thống thiết bị Trạm bơm cấp II của Nhà máy nước sạch thị trấn Kim Sơn. Ảnh: Nhật Lân

Tháng 6/2018, UBND tỉnh có Văn bản 3875/UBND-KT về cơ chế vận hành, quản lý Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn với nội dung chỉ đạo UBND huyện Quế Phong thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị cấp nước thực hiện các hoạt động khai thác, sản xuất, truyền dẫn, kinh doanh nước sạch theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Tổ chức nghiệm thu công trình, nếu  đạt chất lượng thì giao cho bộ máy quản lý mới.

Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành, UBND huyện Quế Phong đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án thực hiện hoàn thành công tác nghiệm thu; đồng thời đã lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh. Tuy nhiên, do dự án chưa được quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nên chưa đấu thầu quản lý, vận hành được.

Nhà máy nước thị trấn Kim Sơn (huyện Quế Phong). Ảnh: Nhật Lân

Vậy bao giờ việc quyết toán vốn đầu tư nhà máy nước thị trấn Kim Sơn được thực hiện hoàn thành? Theo một cán bộ UBND huyện Quế Phong thì hồ sơ quyết toán dự án đã được trình Sở Tài chính phê duyệt dịp tháng 5/2019. Tuy nhiên, vì chưa có kinh phí nộp thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành nên đến nay hồ sơ vẫn chưa được phê duyệt.

Vị này trao đổi thêm: “Năm 2019, dự án không được bố trí kế hoạch vốn, vì vậy, UBND huyện Quế Phong đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính xem xét, giải quyết…”.