Nhận 6,5 triệu/tháng, chủ tịch tỉnh không đi làm bằng ô tô biển xanh

Thứ trưởng, chủ tịch tỉnh,... tới đây có thể không được đưa đón bằng ô tô công, thay vào đó nhận mức tiền 6,5 triệu đồng/tháng. Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe công, đang hoàn thiện và lấy ý kiến.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô công trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nhằm thay thế Quyết định 32 ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự thảo Quyết định có nhiều điểm đáng chú ý, trong đó có sự thay đổi đáng kể về tiêu chuẩn ô tô công với chức danh Thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố; chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc các tập đoàn Nhà nước.

Cấp Thứ trưởng của Bộ Tài chính đã tiên phong thực hiện khoán xe công từ 1/10/2016.

Theo quy định hiện hành, những chức danh này hiện vẫn được bố trí xe công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác.

Tuy nhiên, dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính đã đề xuất các chức danh kể trên không được ô tô công đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Thay vào đó, phải thực hiện theo hình thức khoán kinh phí bắt buộc.

Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại với các chức danh kể trên, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án. Một là báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định. Hai là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan Trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng thành viên xem xét quyết định.

Khi đi công tác, các chức danh kể trên được bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán kinh phí sử dụng xe, hoặc thuê xe dịch vụ.

Đề cập đến việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô từ năm 2007 đến nay, Bộ Tài chính cho hay vẫn áp dụng theo hình thức tự nguyện. Do đó, việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô hầu như chưa được thực hiện, một vài trường hợp có áp dụng nhưng chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn.

Vì thế, lần này Bộ Tài chính đề xuất cấp Thứ trưởng và tương đương, chủ tịch HĐQT, chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước phải khoán bắt buộc sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại. Trường hợp đi công tác thì bố trí xe phục vụ công tác chung hoặc nhận khoán theo hình thức tự nguyện.

Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án khoán kinh phí.

Phương án 1: đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng/tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng, giảm trên 20%.

Phương án 2: Mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng/km hoặc xác định trên cơ sở đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương. Việc xác định đơn giá khoán cụ thể do Bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Trước đó, từ 1/10/2016, Bộ Tài chính đã tiên phong trong việc khoán xe công theo đơn giá taxi với cấp thứ trưởng và tương đương. Theo đó, các Thứ trưởng của Bộ Tài chính không được đưa đón đi làm và ngược lại.

Theo Vietnamnet.vn