#nhập siêu

5 kết quả

KT-XH

Thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 2019 theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, hành động, phục vụ nhân dân, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ.
Nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh

Nhập siêu từ Trung Quốc giảm mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2016, nhập siêu từ Trung Quốc đạt 19 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2015, chấm dứt chuỗi tăng nhập siêu từ thị trường này liên tục nhiều năm qua.