Nhiều bất cập trong thực hiện chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND tỉnh chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện cơ chế, chính sách nông nghiệp như: tỷ suất hỗ trợ thấp, thủ tục rườm rà, thời gian thanh toán chi trả kéo dài, nhất là trợ giá giống cây con, xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng… ​
 
Chiều 8/6, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục có cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chương trình giám sát về tình hình thực hiện một số cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, có 28 nhóm nội dung chính sách về nông nghiệp, nông thôn và mục tiêu của nghị quyết là nhằm khuyến khích tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên thông qua giám sát thực tế tại một số địa phương, một số thành viên đoàn giám sát nêu thực tế, có những địa phương thực hiện được 7 – 10 chính sách, thậm chí chỉ có  2 – 4 chính sách.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nêu thực tế một số chính sách chưa thục hiện. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh nêu, chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung năm nào cũng phân bổ nguồn vốn nhưng không thực hiện được, trong khi đó nhân dân, nhất là khu vực thành phố Vinh vẫn đang bức xúc liên quan đến ô nhiễm môi trường từ các cơ sở giết mổ  nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Hay như chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn ngoại có quy mô 50 con trở lên; chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và trồng rừng bằng cây bản địa, hàng năm tỉnh đều bố trí kinh phí nhưng không giải ngân được. Có chính sách như hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương loại III thì không được bố trí nguồn để thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh thừa nhận một số bất cập, hạn chế trong thực hiện chính hỗ trợ đầu tư nông nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh việc khẳng định một số chính sách chưa đi vào cuộc sống, có những ý kiến cũng phản ánh, chất lượng và tính bền vững trong việc hỗ trợ trực tiếp giống cây, con chưa cao.

Một số chính sách chưa tạo được sự đồng thuận từ cơ sở được đề nghị bãi bỏ như: trợ giá giống cá cho các huyện miền núi; hỗ trợ nuôi cá lồng trên sông, hồ không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay…

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng dành thời gian đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND, ngày 12/12/2018 quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiếp thu, giải trình làm rõ các nguyên nhân liên quan đến bất cập, hạn chế trong thực hiện các cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá lại từng nhóm nội dung chính sách để đề xuất HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận tại cuộc làm việc, bên cạnh ghi nhận sự vào cuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc đưa chính sách vào cuộc sống, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường cũng cho rằng, nhìn tổng thể, việc thực hiện  chính sách chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao; tỷ suất hỗ trợ thấp; thủ tục còn rườm rà; thời gian thanh toán chi trả kéo dài khiến các đối tượng thụ hưởng chưa mặn mà, nhất là trợ giá giống cây con, xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá lại từng nhóm nội dung chính sách, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất HĐND, UBND tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.