Nhiều công trình trọng điểm ở Nghệ An có tiến độ giải ngân khá

(Baonghean.vn) - Tính đến tháng 8/2020, tiến độ giải ngân một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An khá khả quan.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy: Đến tháng 8/2020, đối với phần ngân sách tỉnh quản lý, đến thời điểm 15/8/2020, giải ngân 4.850,754 tỷ đồng/KH tỉnh giao 8.350,724 tỷ đồng, đạt 58,09%, trong đó:

Nguồn đầu tư tập trung năm 2020 đã giải ngân 4.070,257 tỷ đồng/KH giao 6.857,733 tỷ đồng, đạt 59,35%.

Đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, đã giải ngân 2.790,228 tỷ đồng/KH giao 3.976,763 tỷ đồng, đạt 70,16%.

Đầu tư từ ngân sách Trung ương, đã giải ngân 1.280,029 tỷ đồng/KH giao 2.880,97 tỷ đồng, đạt 44,43%.

Đối với dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao QL.46 đến TL.535 (Km76+00 - Km83+500): Kế hoạch vốn năm 2020 là 125 tỷ đồng, đến nay số vốn đã thanh toán theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước là 74 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 59,33%.

Đường giao thông nối QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang An

Dự án Đường giao thông nối QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa: Kế hoạch năm 2020 là 55 tỷ đồng, số vốn đã thanh toán theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước 36,755 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 66,83%.

Dự án Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0 - Km15): Kế hoạch năm 2020 là 13,150 tỷ đồng, số vốn đã thanh toán theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước 4,292 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 32,64%. Hiện dự án đang kiểm toán quyết toán, điều chỉnh giá để thanh toán.

Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km15 - Km28+500): Kế hoạch năm 2020 11,85 tỷ đồng, số vốn đã thanh toán theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước 4,369 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36,87%. Hiện dự án đang kiểm toán quyết toán, điều chỉnh giá để thanh toán.

Dự án Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền: Kế hoạch năm 2020 là 100 tỷ đồng, số vốn đã thanh toán theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước là 4,644 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 4,64% (nguồn NSTW giao đầu năm 40 tỷ đồng).

Nguyên nhân dự án này giải ngân ít là do từ tháng 3/2020 mới có quyết định điều chỉnh dự án bổ sung đoạn Km51 - Km58 vào giai đoạn 1 làm cơ sở bố trí bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng chung để triển khai và đến tháng 6/2020 mới được giao kế hoạch vốn (60 tỷ đồng); Đến tháng 8/2020, mới có thông báo chỉnh sửa lý trình trong kế hoạch vốn đã bố trí.

Đường D4 nối xuống cảng Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Lê

Nghệ An đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, coi đây là một giải pháp kích cầu đầu tư, kích cầu kinh tế - xã hội và hỗ trợ cho các lĩnh vực kinh tế khác đang ảnh hưởng bởi Covid-19. 

Nghệ An phân công lãnh đạo sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện đối với từng công trình, dự án; giao chủ đầu tư thực hiện đăng ký và cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng công trình, dự án theo từng quý, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm. Tại các cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị coi chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư là một chỉ tiêu để đánh giá thi đua cuối năm./.