Nhiều 'ông lớn' bất động sản ở Nghệ An nợ tiền sử dụng đất

(Baonghean.vn) - Mặc dù cơ quan thuế đã đôn đốc bằng nhiều hình thức, phát hành thông báo nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp... nhưng đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp không nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Đến nay, trên địa bàn thành phố Vinh có 24 Dự án (trong đó có 4 dự án Nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất) được cơ quan thuế lập bộ tiền sử dụng đất dự án với tổng số tiền được thông báo theo Quyết định 80/2014/QĐ-UBND là 307,6 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách nhà nước: 197 tỷ đồng.

Như vậy, số tiền sử dụng đất chưa nộp vào ngân sách nhà nước là 110  tỷ đồng. Trong đó, có 03 dự án đã hoàn tất các thủ tục, quá thời hạn theo thông báo nhưng các doanh nghiệp chưa nộp tiền sử dụng đất vào NSNN với tổng số tiền nợ hơn 75 tỷ đồng. Đó là: Công ty TNHH MTV VLXD và xây lắp TM BMC, đầu tư dự án tại phường Quán Bàu, TP. Vinh, số tiền nợ 33 tỷ đồng; tiền chậm nộp tính đến 08/4/2016 hơn 7,5 tỷ đồng. Chi nhánh công ty CP Đông Á có dự án khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại phường Hưng Bình, TP Vinh, nợ gần 26 tỷ đồng; tiền chậm nộp đến ngày 31/3/2016 gần 1,2 tỷ đồng. Công ty CP đầu tư XD 492, dự án khu TMDV gắn với nhà ở và trụ sở làm việc tại phường Lê Lợi, TP Vinh, nợ hơn 9,6 tỷ đồng, cùng với hơn 100 triệu đồng tiền chậm nộp đến ngày 31/3/2016.

Công ty TNHH MTV VLXD và xây lắp TM BMC, đầu tư dự án tại phường Quán Bàu, Tp Vinh, số tiền nợ 33 tỷ đồng

Đại diện Ban quản lý dự án BĐS của Công ty TNHH MTV VLXD và xây lắp TM BMC cho biết: Dự án triển khai đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 2008, nhưng đến thời điểm hiện nay còn hộ ông Minh Hồng chưa đền bù xong.

Công ty thỏa thuận đền bù 9,3 tỷ đồng nhưng gia đình chưa chấp nhận, dẫn đến hiện nay công ty đang vướng mắc phần diện tích đất nêu trên. Công ty cam kết khi giải phóng mặt bằng xong Công ty sẽ nộp đủ tiền sử dụng đất.

Có một thực tế là một số chủ đầu tư có hiện tượng khất lần, không làm thủ tục giao đất theo Quyết định 80/2014/QĐ-UBND  để chây ỳ nộp tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp đang nợ tiền sử dụng đất khiến người mua bất động sản ở các dự án này có thể bị “treo” quyền lợi.

Chính  vì thế, hiện đang có 18 dự án cơ quan thuế chưa đủ dữ liệu để phát hành thông báo nộp tiền sử dụng đất theo Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND. Trong đó có 08 dự án chưa có Quyết định giao đất, quyết định giá đất của UBND Tỉnh;  06 dự án đã có Quyết định giao đất nhưng chưa có quyết định giá đất của UBND Tỉnh; 04 dự án đã có Quyết định giá đất nhưng chưa có Quyết định giao đất của UBND Tỉnh.

Chi nhánh Công ty CP Đông Á có dự án khu nhà ở thương mại và dịch vụ tại phường Hưng Bình, TP Vinh, nợ gần 26 tỷ đồng

Ông Nguyễn Viết Hùng – Chi cục phó Chi cục thuế thành phố Vinh cho biết:  Đối với những Doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất, Chi cục thuế đã đôn đốc bằng hình thức gọi điện nhiều lần, phát hành thông báo nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp. Chi cục đã trực tiếp làm việc với từng doanh nghiệp có biên bản yêu cầu những doanh nghiệp nợ quá hạn theo thông báo nộp ngay số tiền SDĐ còn nợ, tiền chậm nộp vào NSNN và đề nghị có bản cam kết nộp tiền sử dụng đất kèm theo. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số doanh nghiệp không nộp tiền vào NSNN

Đối với những Doanh nghiệp chưa đủ dữ liệu để cơ quan thuế phát hành thông báo, Chi cục đã có Công văn gửi các Doanh nghiệp, đồng thời có biên bản làm việc đề nghị Doanh nghiệp trực tiếp làm việc, cung cấp hồ sơ dự án cho Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan chức năng để sớm tham mưu UBND Tỉnh ban hành đồng thời Quyết định giá đất và Quyết định giao đất của dự án theo quy định tại Luật đất đai năm 2013.

Mới đây, tại Thông báo kết luận số 225/TB-UBND ngày 20/4/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu truy thu ngân sách đối với các dự án bất động sản đô thị. Theo đó, thu tiền sử dụng đất các dự án BĐS đô thị thuộc nhóm các dự án đủ điều kiện nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc còn nợ tiền sử dụng đất, các dự án phải nộp tiền SDĐ.

Riêng dự án BMC Vinh Plaza tại phường Quán Bàu do Công ty TNHH MTV VLXD và xây lắp TM BMC làm chủ đầu tư, giao Cục thuế thực hiện việc thu tiền SDĐ đối với diện tích đất đã giao, đồng thời chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xem xét, giải quyết kiến nghị của công ty. Đối với các dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính do vướng mắc trong việc quyết toán thu tiền SDĐ giao Cục thuế chủ trì giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chậm nhất ngày 15/5/2016 phải thực hiện xong công tác trên.

                     Thu Huyền