Những gương mặt đoàn viên tiêu biểu Nghệ An

(Baonghean.vn) - 6 gương mặt đoàn viên tiêu biểu được nhận Giải thưởng 26/3 năm 2017, là những đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An trong rèn luyện, học tập và lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước và khơi dậy phong trào đoàn cơ sở.

 Hoài Thu - Nam Phong