Những phát ngôn đáng suy nghĩ về giáo dục Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cùng suy ngẫm về những phát ngôn ấn tượng của lãnh đạo nhà nước, các nhà khoa học, giáo viên, học sinh... về Giáo dục Việt Nam trong năm 2016 để nhìn nhận đúng thực chất sự nghiệp giáo dục nước nhà.

 

Hữu Quân - Lê Hoa