Nông dân Con Cuông ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Sáng  9/10, Hội Nông dân huyện Con Cuông đã huy động hàng trăm các hội viên ra quân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường. 

Người dân xã Chi Khê (Con Cuông) làm đường vận chuyển nông sản. Ảnh: Tường Vi

Đây là hoạt động thường niên, mỗi năm 2 - 3 đợt nhằm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, nạo vét, đào đắp mương thoát nước, lấp ổ gà, sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng; phát quang hai bên đường, thu dọn và xử lý rác thải, kè lại bờ đê bờ thửa, tiến hành giải phóng hàng lang an toàn giao thông...

Hiện có khoảng 12.000/15.000 hội viên thuộc 11/13 xã tham gia. Có 110/126 chi hội nông dân trên toàn huyện tham gia tốt công tác duy tu bảo dưỡng đoạn đường giao thông nông thôn, tuyến đường liên xã, nội đồng với chiều dài gần 1.320 km.

Nông dân bản Tát, xã Chi Khê đắp bờ kè chống sạt lở bên khe suối. Ảnh: Tường Vi

Huyện đã phân công các đoàn cán bộ đi kiểm tra, chỉ đạo cơ sở tiến hành tu sửa, nâng cấp đầu mối các hệ thống thủy lợi, phát quang tu sửa kênh mương thủy lợi, các hồ đập và các công trình thủy lợi bị hư hỏng do mưa lũ, đẩy mạnh tiến độ thi công các trình thủy lợi.

Đồng thời với việc triển khai kế hoạch “toàn dân ra quân làm giao thông thủy lợi từ ngày 16/10 đến 30/11/2017với các nhiệm vụ cụ thể.

Tường Vi