Nuôi cá leo, 6 tháng lãi 100 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Sau 6 tháng nuôi cá leo trên diện tích 1.000 m2,  người dân xã Nghi Trung - Nghi Lộc thu về 250 triệu đồng, lãi ròng 100 triệu.

Ngày 20/10, tại  xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Trung tâm khuyến ngư tỉnh phối hợp với Trạm khuyến ngư Nghi Lộc tổ chức nghiệm thu mô hình cá leo năm 2016. 

 Mô hình cá leo do Trung tâm khuyến ngư tỉnh chọn triển khai tại gia đình ông Đặng Hữu Lương ở xóm 8, xã Nghi Trung. Tổng giá trị xây dựng mô hình là 53,4 triệu đồng, trong đó hỗ trợ toàn bộ giống cá và 30% vật tư thức ăn. Ngoài 1.500 con cá giống của mô hình, gia đình còn mua thêm 500 con.

Mô hình nuôi cá leo bắt đầu triển khai từ 4/4 và dự kiến thời gian nuôi là 9 tháng, nhưng sau 6 tháng nuôi, con lớn nhất đạt 5 kg và con nhỏ nhất 2 kg. Với tỷ lệ sống khoảng 70%, sản lượng cá leo đạt gần 3 tấn. Hiện tại, với giá từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, mô hình cá leo cho doanh thu gần 250 triệu đồng và sau khi trừ chi phí, thu lãi khoảng 100 triệu đồng.

Trong quá trình nuôi, chủ mô hình thường xuyên kiểm tra sự phát triển của cá

 Đây là mô hình cá leo thương phẩm đầu tiên được hỗ trợ triển khai trên địa bàn Nghệ An. Từ thực tế nghiệm thu cho thấy cá leo dễ nuôi và ít bị dịch bệnh; giá thành và đầu ra khả quan nên nếu được nhân rộng sẽ cho giá trị kinh tế cao, nhất là trên đất lúa kém hiệu quả.

Sau 6 tháng nuôi, con cá to nhất đạt 5 kg/con.

Được biết, ngoài mô hình cá leo, năm 2016 trên địa bàn Nghi Lộc còn được hỗ trợ giống lạc đen, nuôi gà bằng đệm lót sinh học và dưa lê siêu ngọt. Tổng kinh phí hỗ trợ 4 mô hình gần 200 triệu đồng.

Nguyễn Hải