Obama chia sẻ trước bài phát biểu chia tay Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông lựa chọn phát biểu chia tay tại Chicago để nhớ về thời trẻ, cũng như chia sẻ hai bài học rút ra khi làm việc tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết thành phố Chicago được chọn làm nơi tổ chức phát biểu chia tay vì đây là nơi sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu. Khi đó, ông là một người trẻ tuổi vừa ra trường với niềm tin vào khả năng thay đổi của nước Mỹ.

Ông Obama cũng tiết lộ hai điều quan trọng nhất được thấy trong thời gian làm tổng thống Mỹ. Đó là sự thay đổi có thể diễn ra nếu người dân hợp sức để hướng tới điều tốt đẹp hơn và lòng tốt của người dân Mỹ, những con người đã đổ cả tâm huyết để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn.

Theo VNE