Phản hồi ý kiến cử tri Quỳnh Lưu về việc chậm cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

G.H 03/07/2022 08:00

(Baonghean.vn) - Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ số còn chậm, sai số đo đạc nhiều và thủ tục yêu cầu nhiều giấy tờ rườm rà.

  1. Trả lời:

- Về công tác đo đạc bản đồ địa chính: Huyện Quỳnh Lưu gồm có 33 xã, thị trấn đều đã được đo đạc lập bản đồ địa chính bằng công nghệ bản đồ số, sản phẩm bản đồ được sử dụng phục vụ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; trong quá trình thực hiện đo đạc bản đồ địa chính được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bản đồ địa chính, kết quả đo đạc đã được các hộ gia đình, cá nhân, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, ký xác nhận đo vẽ đúng hiện trạng sử dụng đất.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng ranh giới khu vực đất ở của một số hộ gia đình, cá nhân tiếp giáp đất sản xuất nông nghiệp ranh giới không rõ ràng, xảy ra tình trạng lấn, chiếm nên khi kê khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải tiến hành đo đạc chỉnh lý theo quy định.

Hội nghị đối thoại chuyên đề năm 2022 đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu phối hợp với Hội LHPN, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tổ chức tại xã Quỳnh Giang. Ảnh tư liệu: Hồng Diện

- Về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quy trình thủ tục và thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận được UBND huyện Quỳnh Lưu, UBND các xã, thị trấn công khai tại bộ phận một cửa, UBND huyện không yêu cầu bổ sung các loại giấy tờ khác.

Đồng chí Hồ Thị Thanh Nga – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền tại Hội nghị đối thoại chuyên đề năm 2022 đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Quỳnh Giang. Ảnh tư liệu: Hồng Diện

UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các xã, thị trấn; Công văn số 480/UBND-TNMT ngày 14/3/2022 về việc đẩy nhanh tiến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp UBND huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND các xã, thị trấn và đơn vị tư vấn; đồng thời giải quyết các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh minh hoạ

Giao Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Quỳnh Lưu kiểm soát thủ tục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận trong quá trình xét duyệt, thẩm định để không làm phát sinh các giấy tờ ngoài quy định.

Phản hồi ý kiến cử tri Quỳnh Lưu về việc chậm cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO