Phân vùng sử dụng bãi triều nuôi trồng thủy sản

(Baonghean.vn) - Sau khi dự án phân vùng sử dụng bãi triều nuôi trồng thủy sản ở Quỳnh Lưu chính thức đi vào hoạt động sẽ khai thác, sử dụng tốt tiềm năng phát triển thủy sản nói chung và nuôi ngao nói riêng theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm.

Quỳnh Lưu có hơn 19,5 km bờ biển, 2 cửa lạch chính đổ ra biển và nối nhau với các hệ thống sông Mai Giang và kênh Nhà Lê đã tạo thành vùng triều rộng lớn cho phát triển nuôi ngao.

Với diện tích 140 ha, mỗi năm sản lượng ngao thu hoạch đạt từ 2.800 - 3.000 tấn; doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng.

Khu vực quy hoạch dự án Phân vùng sử dụng bãi triều nuôi trồng thủy sản ở Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Tuy nhiên, vùng nuôi ngao ở bãi triều ven biển thường xuyên phải đối mặt với tình trạng thay đổi dòng chảy của sông Thái, xung đột hoạt động giữa các ngành kinh tế, tổ chức sản xuất chưa thực sự phù hợp, dẫn đến việc truy xuất nguồn gốc, chứng nhận, xác nhận sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế..

Xuất phát từ thực tế đó, huyện Quỳnh Lưu đã lập Dự án “Phân vùng sử dụng bãi triều để nuôi trồng thủy sản đến năm 2020” nhằm khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững.

Sau khi dự án hoạt động sẽ khai thác hiệu quả lợi thế tiềm năng của huyện. Ảnh: Việt Hùng

Dự án này sẽ do UBND huyện làm chủ đầu tư và được Viện Kinh tế và Quy hoạch, Bộ Nông nghiệp - PTNT tư vấn; kinh phí thực hiện dự án này là gần 500 triệu đồng. Vị trí phân vùng sử dụng không gian khu vực bãi triều tại các xã Quỳnh Thọ, Sơn Hải, Quỳnh Thuận và Quỳnh Long, tỉ lệ 1/2.000 gồm vùng sản xuất ngao giống, vùng nuôi ngao thương phẩm, vùng khai thác tự do và hành lang an toàn giao thông cho tàu thuyền.

Để dự án được thực hiện tốt, toàn bộ diện tích nuôi ngao tại bãi triều sẽ không được thả nuôi mà phải bàn giao lại cho UBND huyện quản lý. Khi có quyết định phê duyệt dự án từ cấp trên sẽ tổ chức phân lô cho các hộ quản lý, sử dụng theo đúng mục đích.