Phát huy đoàn kết tạo động lực để phát triển

(Baonghean) - Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành. 

P.V: Đồng chí có thể cho biết một số nét nổi bật trong bức tranh chung về kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành đạt được trong năm 2016?

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Năm 2016 là năm nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân Yên Thành đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và đạt được nhiều thành tựu cơ bản trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng kinh tế của năm là 6,55%. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 51,69%; công nghiệp - xây dựng chiếm 19,18%; dịch vụ chiếm 29,23%. Thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng dịch vụ (theo giá so sánh) đạt 2.770,3 tỷ đồng, tăng 12,8%. 

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ

Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng giá trị sản xuất năm 2016 toàn ngành đạt 3.368,8 tỷ đồng, tăng 4,11%. Sản lượng lương thực đạt trên 165.000 tấn. Giữ vững ổn định đàn vật nuôi, sản phẩm thịt hơi các loại đạt 31.276 tấn. Khoanh nuôi 1.500 ha rừng tái sinh, trồng mới 1.385 ha rừng tập trung; tỷ lệ che phủ rừng theo chuẩn mới 23%. Nuôi trồng 1.660 ha thủy sản nước ngọt, sản lượng khai thác đạt 6.884 tấn.

Từ năm 2013 - 2015 toàn huyện có 13 xã đạt chuẩn Quốc gia nông thôn mới, trong đó Sơn Thành là xã được công nhận đầu tiên của tỉnh. Năm 2016 được công nhận thêm 6 xã, đưa tổng số toàn huyện có 19/38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa huyện Yên Thành nằm trong tốp đầu của tỉnh về thành tích xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến rõ nét, trong đó giáo dục và đào tạo được nâng cao chất lượng toàn diện.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đầu tư tốt cả về đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật. Phong trào văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng, có chiều sâu, từng bước được xã hội hóa. Thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội không để phát sinh tệ nạn gây phức tạp.

P.V: Được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng chí có thể cho biết một số kết quả chính?

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm bắt, xử lý, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện như xây dựng nông thôn mới, các dự án trọng điểm, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Công nhân may mặc tại Công ty TNHH MLB Tenegry tại huyện Yên Thành.
Công nhân may mặc tại Công ty TNHH MLB Tenegry tại huyện Yên Thành.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, Yên Thành thực hiện tốt quy trình theo thẩm quyền. Chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chỉ đạo xây dựng phương án bố trí 21 Phó Chủ tịch UBND xã theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 7 Phó Chủ tịch HĐND cấp xã không đạt chuẩn về chuyên môn; Cho chủ trương về nhân sự các chức danh chủ chốt cấp huyện, cấp xã sau bầu cử để chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp. 

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, góp phần đảm bảo các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện nghiêm túc; phòng ngừa, phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là triển khai các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận liên quan đến công tác dân vận. Nắm bắt, tổng hợp tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết; tiếp xúc gặp gỡ, trao đổi với các linh mục trên địa bàn huyện và tham gia xử lý, giải quyết một số vụ việc liên quan đến tôn giáo trên địa bàn.

Thu hoạch lúaở huyện Yên Thành. Ảnh: Hồ Các
Thu hoạch lúa ở huyện Yên Thành. Ảnh: Hồ Các

Tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nắm bắt và kiến nghị các ngành, chính quyền các cấp giải quyết các đề xuất và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; củng cố khối đoàn kết toàn dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội. Chỉ đạo việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”. Phát huy dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của nhân dân, thu hút các nguồn vốn, dự án để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Vận động ủng hộ và sử dụng có hiệu quả các loại quỹ. Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Tích cực xây dựng các mô hình, điển hình trong tổ chức mình. 

Du lịch sinh thái tại hồ Vệ Vừng, Đồng Thành (Yên Thành).
Du lịch sinh thái tại hồ Vệ Vừng, Đồng Thành (Yên Thành).

P.V: Những định hướng phát triển của huyện Yên Thành trong năm 2017 như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ: Tiếp tục tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh đầu tư thâm canh toàn diện, bố trí mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cây phù hợp với sự biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường. Tập trung thu hút đầu tư nâng cấp, duy tu các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện như Quốc lộ 7B, Quốc lộ 48E, các tuyến đường, hồ đập trọng yếu khác; xây dựng, nâng cấp các trường học, trạm y tế,... đã xuống cấp nặng. Tăng cường quản lý, chống thất thu, nợ đọng thuế. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Nắm bắt, định hướng tư tưởng trong Đảng, dư luận trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn dân. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phù hợp với yêu cầu mới. Phát huy vai trò của MTTQ trong tập hợp, xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

 Văn Trường

Tin mới

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa cho công dân lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Cường

Phát huy tinh thần vì nước, vì dân qua công tác tuyển quân

(Baonghean.vn) - Ngày 7/2 tới đây, Nghệ An có 3.102 công dân nhập ngũ. Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh về công tác tuyển, giao nhận quân.
Tết mà…

Tết mà…

(Baonghean.vn) -  Có thể nói hai chữ “Tết mà…” được sử dụng với mật độ dày đặc từ 23 tháng Chạp cho tới tận ngày Rằm tháng Giêng. Từ chuyện tra tấn âm thanh, ăn nhậu thả ga, say xỉn, cờ bạc, thậm chí đánh nhau…và biết bao tệ nạn khác đều được bao biện bằng “Tết mà…”.
Hải quân

Trường Sa - Kiên cường nơi đầu sóng

(Baonghean.vn) - Chuyến tàu 490 khởi hành mang theo hơi ấm từ đất liền, là tình cảm của cả nước đến với quân và dân trên quần đảo Trường Sa. Dù đối mặt với nhiều gian khó nơi đầu sóng ngọn gió, quân và dân trên đảo vẫn đoàn kết, kiên cường bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đình Kha (phải) là cầu thủ đáng được chờ đợi.

VPF làm việc với HAGL về chuyện nhà tài trợ nước tăng lực; CLB Khánh Hòa: Phải ‘sống’ rồi mới mộng mơ

(Baonghean.vn) - Chiều 28/1, đại diện Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và HAGL đã có buổi gặp gỡ xoay quanh nhà tài trợ; Khánh Hòa sẽ phải chờ nỗ lực rất lớn từ cầu thủ, cùng với đó là những tính toán của HLV Võ Đình Tân. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khí thế thi công đường cao tốc Bắc - Nam nhộn nhịp, không để vướng mắc kéo dài

(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, tại TP. Vinh (Nghệ An), đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra, chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn từ tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Quảng Trị.

Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

Ký ức tủi nhục của thiếu phụ khát việc làm

(Baonghean.vn) - Do cuộc sống vợ chồng mâu thuẫn lại nóng lòng tìm việc làm, Mây theo nhóm đối tượng xuống thành phố. Nhưng các đối tượng đã nhẫn tâm bán chị cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ dù chị đã có chồng con. 5 năm bị bán, người phụ nữ này mất tất cả, chỉ còn lại ký ức tủi nhục.
Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

(Baonghean.vn) - Thông tư quy định, cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm công khai việc thu, chi các khoản công đức cho người đã có đóng góp tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nếu tổ chức, cá nhân này có yêu cầu.