Phối hợp chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Công văn số 3069/VPCP-KTTH ngày 17/4/2013, theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 10/2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng được thực hiện qua hệ thống bưu điện. 
 
 

 
Nhóm phóng viên