#phủ ni lông

4 kết quả

100% diện tích mạ được phủ ni lông chống rét

100% diện tích mạ được phủ ni lông chống rét

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, bà con nông dân ở một số địa phương Nghệ An đang gieo mạ, cấy vụ xuân 2016 - 2017. Để chống rét và hạn chế sâu bệnh, chuột bọ phá hại, bà con nông dân phủ ni lông cho 100% diện tích mạ đã gieo.
Phủ ni lông 100% diện tích mạ xuân

Phủ ni lông 100% diện tích mạ xuân

(Baonghean.vn) -  Theo kế hoạch, vụ xuân 2017, huyện Thanh Chương phấn đấu gieo trồng đạt 14.600 ha cây ngắn ngày, đạt 68.360 tấn sản lượng lương thực có hạt và 78. 975 tấn cây chất bột có củ.