Phụ nữ phường Hưng Phúc (TP Vinh) chung tay vì môi trường

(Baonghean) - Với nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với môi trường sống, với cảnh quan từng ngõ phố, phụ nữ phường Hưng Phúc (TP Vinh) đã có nhiều hoạt động chung tay vì môi trường, xây dựng đô thị  sạch – đẹp, văn minh.

Hội Phụ nữ phường tích cực xây dựng và chỉ đạo mô hình “Tiêu dùng sạch, thân thiện với môi trường” tại 2 khối Quang Phúc và Tân Phúc; tuyên truyền, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông bằng việc sử dụng làn nhựa đi chợ; thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Hội phụ nữ phường chỉ đạo các Chi hội phụ nữ vận động hội viên thực hiện phong trào thu gom rác thải, tổng dọn vệ sinh ở các khu vực công cộng. Đặc biệt tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng các đoạn đường phụ nữ tự quản “Xanh – sạch – đẹp”, “Ngõ phố văn minh’. Hàng tháng, hàng quý và những ngày lễ, tết, chị em làm vệ sinh trên các tuyến và chăm sóc cây xanh. 

Chị em hội viên Hội Phụ nữ phường Hưng Phúc thường xuyên ra quân tổng dọn vệ sinh các khu vực công cộng.

Ở Chi hội khối Quang Phúc, thông qua thành lập câu lạc bộ nòng cốt bảo vệ môi trường cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đối với công tác bảo vệ môi trường. Câu lạc bộ gồm 35 thành viên được “cài cắm” ở từng tổ liên gia, từng đoạn đường, ngõ phố, chịu trách nhiệm tuyên truyền cho chị em hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường và cùng tham gia hành động giữ gìn môi trường, như làm vệ sinh, thu gom rác thải trên các đoạn đường, ngõ phố. Hiện tại, toàn khối có 195 hội viên, trong đó có 145 hội viên sinh hoạt thường xuyên (50 hội viên đương chức), trong đó có 70% hội viên sử dụng làn nhựa đi chợ.

Từ việc làm của chị em phụ nữ, các điểm tập kết rác tự phát trên một tuyến, khu vực của khối được xóa bỏ. Đặc biệt tạo sự lan tỏa và chuyển biến về nhận thức, ý thức của người dân trong việc cùng góp sức giữ gìn, bảo vệ môi trường chung. 

Minh Chi