Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tân binh

(Baonghean.vn) - Công tác xây dựng kế hoạch, hệ thống sổ sách mẫu biểu, thao trường huấn luyện, giáo án bài giảng, mô hình học cụ huấn luyện và nơi ăn nghỉ của bộ đội là những nội dung Đoàn công tác kiểm tra tại Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4 trong ngày 22/2.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Qua kiểm tra cho thấy, công tác xây dựng kế hoạch, phê duyệt quản lý kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện các cấp được thực hiện đúng về quy cách, về công tác tham mưu huấn luyện đúng thời gian và có chất lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiếu - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 (thứ 3 từ trái sáng) kiểm tra mô hình học cụ huấn luyện chiến sỹ mới năm 2017 tại Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4. Ảnh: Xuân Hường

Mặc dù mới nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới nhưng được sự quan tâm của nhà trường trong việc điều động cán bộ tăng cường, mua sắm vật chất huấn luyện, đến nay, cán bộ huấn luyện các cấp của Tiểu đoàn 5 đã viết xong giáo án huấn luyện tháng thứ nhất và tháng thứ 2. Hệ thống sổ sách quản lý, điều hành huấn luyện cấp Trung đội đến cấp Đại đội được chuẩn bị đầy đủ, thống nhất đúng mẫu biểu quy định. Tiểu đoàn đã củng cố được 16 phòng học phổ thông, thao trường huấn luyện chiến thuật, sân bãi huấn luyện và củng cố, tu sửa làm mới trên 50 mô hình, học cụ huấn luyện./.

Xuân Hường