Quân khu 4: Tập huấn công tác tham mưu PCCC cho cán bộ, chỉ huy

(Baonghean.vn) - Cơ chế phối hợp và nguyên tắc, tính chất công tác PCCC; chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC... là những nội dung trong chương trình tập huấn lần này.

Trong 2 ngày 23, 24/3, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tham mưu cứu hộ, cứu nạn năm 2017 cho gần 100 cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu.

Lớp học đã được giới thiệu, hướng dẫn Quy trình tổ chức phòng, chống, khắc phục sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo điều hành diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng hệ thống kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thực hành phòng cháy, chữa cháy tại lớp tập huấn. Ảnh: Trần Dũng

Trong chương trình tập huấn, cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Nghệ An đã bồi dưỡng công tác chỉ huy chữa cháy trong điều kiện thực tế; cơ chế phối hợp và nguyên tắc, tính chất công tác phòng cháy và chữa cháy; Chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC; Công tác PCCC đối với một số loại hình hoạt động sản xuất có liên quan.

Thông qua tập huấn nhằm thống nhất những nội dung về công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy chữa cháy ở đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu cho cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

 Trần Dũng