#quốc phòng Việt Nam

18 kết quả

Mặc 'áo giáp' cho xe tăng

Mặc 'áo giáp' cho xe tăng

Với hỏa lực mạnh và khả năng tiêu diệt lớn nhưng trong tác chiến xe tăng luôn là một trong những mục tiêu bị đối phương triệt hạ đầu tiên.