Quỳ Châu tập huấn kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, Hội đồng nhân dân huyện Quỳ Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn năm 2016.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, 172 đại biểu HĐND huyện, HĐND 12 xã, thị trấn được các giảng viên truyền đạt 4 chuyên đề chính gồm: Kinh nghiệm hoạt động của thẩm tra HĐND tỉnh; Công tác giám sát các Ban của HĐND; Kỹ năng giám sát Tài chính- Ngân sách Nhà nước; Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND bao gồm: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, kỹ năng giám sát, kỹ năng thẩm tra HĐND… Ngoài các chuyên đề chính, các đại biểu Hội đồng nhân dân còn được trao đổi, thảo luận và thực hành về các kỹ năng giám sát, quyết định, giữ mối liên hệ với cử tri.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Sau hội nghị này, mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi vào thực tiễn hoạt động của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Bé Vinh

Đài Qùy Châu