Quỳ Hợp phát động cuộc thi Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(Baonghean.vn) - Sáng 18/4, tại trường THPT Quỳ Hợp I, Huyện đoàn Quỳ Hợp phát động cuộc thi "Tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" trực tuyến.

Các em học sinh tham gia cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An tại địa chỉ: timhieuvebaucu.nghean.gov.vn, được triển khai sâu rộng cho toàn thể tổ chức, cá nhân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An đủ 15 tuổi trở lên.

Với 100 câu hỏi, mỗi đề thi sẽ có 15 câu hỏi kiến thức chung về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND các cấp; nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các quy định liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Cuộc thi được diễn ra trong 3 tuần, từ ngày 11/4-02/5.

Mỗi tuần chốt kết quả thi 1 lần. Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức tổng kết và trao giải vào tháng 5/2016.

Hiện nay, các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quỳ Hợp đang tập trung tuyên truyền, thu hút đông đảo nhân dân đặc biệt là các đối tượng đoàn viên và nhân dân tham gia nhằm nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Phan Giang