Quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin triển khai chính quyền điện tử

(Baonghean.vn) - Chiều 12/7, đoàn kiểm tra công tác CCHC do đồng chí Đậu Văn Thanh - Ủy viên BCH đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ dẫn đầu đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin & truyền thông.

Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính của Sở TT&TT.

Thời gian qua, công tác CCHC được lãnh đạo Sở TT&TT quan tâm chỉ đạo và triển khai kịp thời chủ trương kế hoạch của tỉnh.

Tiếp nhận hồ sơ ở bộ phận "một cửa" của Sở TT&TT.

Sở đã xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong các hoạt động của cơ quan. Đồng thời xây dựng đầy đủ hệ thống quy chế nội bộ. Triển khai nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc quản lý cán bộ, công chức. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí.

Đoàn công tác liên ngành của tỉnh làm việc với Sở TT&TT.

Đặc biệt, Sở TT&TT là một trong những đơn vị đi đầu của tỉnh trong thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành như: phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản M- Office 2015 và nay là phần mềm HCM Egov Framwork 2.0 ; phần  mềm quản lý chuyên môn kế toán, báo chí xuất bản, bưu chính, viễn thông... Quản lý tốt hệ thống giao ban điện tử trực tuyến, hệ thống thư công vụ, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đồng chí Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở TT&TT báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC của đơn vị.

Trên cổng thông tin điện tử của Sở hiện đã đưa vào sử dụng 3 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, gồm: dịch vụ công cấp phép họp báo; dịch vụ công cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; dịch vụ công thẩm định thiết kế sơ bộ dự án CNTT. Trong thời gian tới sở sẽ cung cấp 6 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực cấp phép bưu chính.

Qua kiểm tra hồ sơ và làm việc với lãnh đạo Sở, đoàn công tác đề xuất, trong thời gian tới Sở TT&TT cần phát huy vai trò, chức năng của đơn vị, quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai chính quyền điện tử; ban hành kế hoạch phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, bổ sung quy chế hoạt động bộ phận một cửa, đẩy nhanh tiến độ rà soát thủ tục hành chính ở lĩnh vực xuất bản, in; bổ sung kê khai hồ sơ cán bộ, công chức hàng năm...

Thanh Lê