#sàn giao dịch

17 kết quả

Tăng cường quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử

Nghệ An: Tăng cường quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử

(Baonghean.vn) - Được Bộ Công Thương xác định là 1 trong 8 tỉnh trọng điểm về kinh doanh thương mại điện tử nên thời gian qua, cùng với việc tích cực kiểm tra các hoạt động thanh, kiểm tra, đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại, Nghệ An đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động này.
Thị trường chứng khoán phái sinh được vận hành như thế nào?

Thị trường chứng khoán phái sinh được vận hành như thế nào?

(Baonghean.vn) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) và Trung tâm lưu ký Việt Nam (VSD) tổ chức Hội nghị “Các quy định về hoạt động nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam”. Hoạt động giúp các thành viên thị trường và nhà đầu tư hiểu được quy định về hoạt động nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) và có sự chuẩn bị tốt nhất để tham gia thị trường trong thời gian tới.
Nhanh chóng đưa cổ phần lần đầu lên sàn giao dịch chứng khoán

Nhanh chóng đưa cổ phần lần đầu lên sàn giao dịch chứng khoán

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1/11/2016, Thông tư số 115/2016/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần chính thức có hiệu lực.