Sẽ giám sát trực tiếp 8 đơn vị về công tác thi đua – khen thưởng

(Baonghean.vn) - Để đánh giá một cách toàn diện công tác thi đua – khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh, từ ngày 15/9 đến ngày 10/10/2016, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh sẽ tiến hành cuộc giám sát công tác thi đua – khen thưởng ở một số ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Thi đua xây dựng nông thôn mới là phong trào được triển khai rầm rộ và hiệu quả hiện nay trên địa bàn Nghệ An

Theo đó, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành giám sát thông qua hai hình thức: giám sát thông qua báo cáo đối với 6 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện; giám sát trực tiếp tại 8 đơn vị cấp tỉnh và huyện.

Ngoài ra, Ban Pháp chế cũng sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại một số đơn vị sự nghiệp và một số xã, phường, thị trấn tại các đơn vị được giám sát.

Thi đua học tập tốt, rèn luyện tay nghề giỏi của sinh viên Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh

Nội dung giám sát được tập trung vào: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật về công tác thi đua – khen thưởng; Việc tổ chức các phong trào thi đua và hiệu quả trong thực tiễn; Công tác tuyên truyền, xây dựng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; Công tác khen thưởng ở các cấp; Quy trình, thủ tục khen thưởng. Việc hình thành nguồn quỹ và tình hình quản lý, sử dụng quỹ thi đua – khen thưởng; Công tác thanh tra, kiểm tra và tình hình đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua – khen thưởng...

Minh Chi