Sẽ tách nước thải hào Thành cổ Vinh

(Baonghean.vn) -  Thành cổ Vinh sẽ được tách nước thải của khu dân cư đảm bảo xanh,sạch đẹp.

Trên cơ sở xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, thành phố Vinh đã phê duyệt phương án GPMB với  dự án Nâng cấp, cải tạo mương xung quanh Thành cổ Vinh giai đoạn 1 với 20 tỷ đồng.

Dòng nước thải đen ngòm này sẽ được tách, xử lí để trả lại cho hào thành dòng nước trong mát.

Theo báo cáo của Tiểu ban dự án đô thị Vinh, dự án sẽ thực hiện GPMB đợt 1 trước 10/12/2015 và  đợt 2 (đợt cuối) trước 30/12/2015. 

Hình ảnh thu nhỏ của hào Thành cổ Vinh trên đồ án.

Toàn bộ nước thải hiện đang chảy ra tuyến mương quanh thành được thu gom qua hệ thống ga tách vào tuyến cống bao đưa về trạm bơm thoát nước hồ Cửa Nam.

Dự án sẽ hoàn thành trong quý 1/2017 với các hạng mục chính: Nạo vét, xây dựng tường chắn dọc 2 bờ mương, xây dựng tuyến cống bao thu gom nước thải, xây mới tuyến mương bên trong Thành cổ và tuyến mương bên ngoài Thành cổ, xây dựng 6 cửa xả và 6 hố ga tách nước thải.

Để tách nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư bên ngoài không cho chảy vào mương xung quanh Thành Cổ, dọc theo chiều dài mương quanh Thành cổ xây dựng tuyến cống bao có đường kính từ DN300-D800 thu gom nước thải về trạm bơm nước thải xây mới công suất 3.100 m3/ngày/đêm tại hồ Cửa Nam.

Xây mới tuyến mương bên trong Thành cổ thu gom nước thải cho các hộ dân cư và nước mưa dọc theo tuyến đường dạo. Tại các điểm xả của tuyến mương này sẽ xây dựng các giếng tách nước thải đổ vào tuyến cống bao bên ngoài.

Sau khi dự án kết thúc, hào thành sẽ kết hợp với cổng Thành cổ Vinh trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Dự án cũng xây mới tuyến mương bên ngoài Thành cổ thu gom nước thải cho các hộ dân cư và nước mưa dọc theo tuyến đường dạo. Tại các điểm xả của tuyến mương này sẽ xây dựng các giếng tách nước thải đổ vào tuyến cống bao tại vị trí hố ga gần nhất.

Trân Châu