Sẽ tiếp tục thành lập các làng thanh niên lập nghiệp ở miền núi

(Baonghean.vn)- Cử tri tỉnh Nghệ An kiến nghị: Trung ương Đoàn có cơ chế khảo sát và thành lập nhiều hơn nữa các làng thanh niên nhằm thu hút lực lượng lao động trẻ người dân tộc thiểu số để khai thác tiềm năng lợi thế ở địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa và giải quyết việc làm cho thanh niên.

Vấn đề này Trung ương Đoàn trả lời như sau: 

Xây dựng các Làng thanh niên lập nghiệp là một trong những hoạt động trọng tâm tron tham gia phát triển kinh tế - xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn 2001-2003, đã hoàn thành xây dựng 21 Làng thanh niên lập nghiệp phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát triển lực lượng thanh niên xung phong tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, các xã đặc biệt khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm làng thanh niên lập nghiệp Tam Hợp ( Tương Dương), ảnh tư liệu

Hiện nay, Trung ương Đoàn đang chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai thực hiện Quyết Định số 1912/QDD-TTg ngày 20/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng 15 Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013-2020; dự kiến bố trí, sắp xếp 890 hộ dân cư tại chỗ, tiếp cận 1.400 hộ thanh niên đến lập nghiệp ổn định lâu dài, giải quyết việc làm cho 4.500 lao động thường xuyên và 7.000 lao động thời vụ; trong đó, có Làng thanh niên lập nghiệp Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Đại diện Trung ương đoàn và tỉnh đoàn trao cờ cho Ban quản lý dự án Làng Thanh niên lập nghiệp xã Tam Hợp ( Tương Dương). ảnh tư liệu

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin cảm ơn ý kiến của cử tri và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gia Huy

( tổng hợp)