Sở Nội vụ phấn đấu có thứ hạng cao trong xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Thanh Lê 05/06/2020 17:27

(Baonghean.vn) - Triển khai chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn tới, Sở Nội vụ phấn đấu đạt thứ hạng cao trong xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương trong tỉnh hàng năm.

Chiều 5/6, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020 - 2030.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định, đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, với vai trò là cơ quan thường trực về Cải cách hành chính của UBND tỉnh, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nội vụ đã dành sự quan tâm đặc biệt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác CCHC trong nội bộ cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Do đó, giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của Sở Nội vụ có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá rõ nét, được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao và các ngành, các cấp ghi nhận.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở Nội vụ Lê Đình Lý phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 đã được Đảng ủy, lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc xây dựng các chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện và tuyên truyền CCHC ngày càng đi vào nền nếp, quy củ; kết quả thực hiện ngày một cao hơn.

Thể chế hành chính từng bước được hoàn thiện, nhiều quy định, chính sách liên quan đến ngành Nội vụ được Sở tham mưu ban hành, sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với thực tiễn đã tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nội vụ tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Cơ chế một cửa tại cơ quan từng bước được chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, đi vào thực chất, giảm thời gian giao dịch của tổ chức, người dân với Sở Nội vụ, không phải qua từng nấc trung gian.

Tổ chức bộ máy của sở được rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho phù hợp với quy định của Chính phủ và Bộ Nội vụ; phân công, phân nhiệm rõ ràng. Hệ thống quy chế ngày càng đầy đủ, phục vụ tốt hơn cho công tác chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ.

Việc thực hiện các cơ chế tự chủ đã giúp chủ động sử dụng nguồn kinh phí ngân sách giao, góp phần tiết kiệm trong sử dụng kinh phí ngân sách, từng bước tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ phận một cửa phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Với việc đổi mới trong công tác tuyển dụng, kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ công chức viên chức, nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng đầu vào, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực thi nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính… đã từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ, công chức, viên chức của Sở.

Sở Nội vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan.

Tại hội nghị Sở Nội vụ thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại hạn chế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, trong đó Sở phấn đấu đạt thứ hạng cao trong xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành, địa phương trong tỉnh hàng năm.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Thanh Lê
Trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Sở Nội vụ khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2010 - 2020.

Sở Nội vụ phấn đấu có thứ hạng cao trong xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO