Sư đoàn 324 diễn tập chiến đấu ngoài thực địa

(Baonghean.vn) - Từ ngày 01 - 04/12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Sư đoàn 324 tổ chức thành công diễn tập chỉ huy, cơ quan 1 bên 2 cấp ngoài thực địa, có 1 phần thực binh bắn đạn thật năm 2016 với đề mục “Sư đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công khu vực địch phòng ngự”.

Cuộc diễn tập được chỉ huy, cơ quan, đơn vị Sư đoàn 324 làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai đúng tuần tự các bước: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; thực hành chiến chiến đấu và bắn chiến đấu “Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch phòng ngự”.

Sư đoàn 324 tổ chức trinh sát thực địa trong diễn tập.

Điểm nổi bật trong quá trình diễn tập, là chỉ huy, cơ quan tổ chức điều hành chặt chẽ, sát tình hình thực tế yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn đảm nhiệm. Chỉ huy Sư đoàn, Trung đoàn tổ chức quán triệt nhiệm vụ, triển khai công tác cho cơ quan; tiến hành nghiên cứu, đánh giá, kết luận tình hình, dự kiến quyết tâm chiến đấu và thông qua quyết tâm chiến đấu đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, hiệu quả cao. 

Chỉ huy Sư đoàn giao nhiệm vụ, hiệp đồng chiến đấu cho các lực lượng.

Đặc biệt, trong nội dung thực hành bắn chiến đấu, Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn 335) đã phối hợp với các lực lượng xe tăng, pháo binh, phòng không, công binh, hóa học của trên tăng cường; triển khai đội hình chiến đấu đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, hình thức chiến thuật trên các mũi, các hướng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiến công tiêu diệt địch phòng ngự.

Các lực lượng thực hành bắn chiến đấu tiến công địch phòng ngự.

Thông qua cuộc diễn tập huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan Trung đoàn, Sư đoàn vận dụng linh hoạt nguyên tắc lý luận các hình thức chiến thuật và phương pháp công tác tham mưu tác chiến cụ thể, sát đối tượng, địa bàn tác chiến trong khu vực phòng thủ. Qua đó, tiếp tục nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, phương pháp tác phong công tác của người chỉ huy, cơ quan các cấp và hiệp đồng của phân đội.

Trần Dũng