#sự nghiệp trồng người

4 kết quả

Xuân về nhớ Bác Hồ với ‘sự nghiệp trồng người’

Xuân về nhớ Bác Hồ với ‘sự nghiệp trồng người’

(Baonghean.vn) - Để có đội ngũ cán bộ tốt, Bác Hồ thường căn dặn con đường đào tạo là phải nhìn vào việc làm của họ chứ không dựa trên lời nói. Trong "Sự nghiệp trồng người", Bác Hồ luôn quan tâm theo dõi, mỗi một hoạt động, việc làm có ích cho xã hội, cho đất nước của
eMagazine-moiviengachmottamlong

Mỗi viên gạch, một tấm lòng

(Baonghean) - Trên nhiều miền quê ở huyện Đô Lương, có nhiều phòng học, công trình phụ trợ mới được xây dựng bằng sự đóng góp của tình yêu thương, đoàn kết cộng đồng đối với sự nghiệp trồng người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp trồng người

(Baonghean.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.