#Đồ án quy hoạch

3 kết quả

Nam Đàn hình thành 3 khu vực phát triển đô thị

Nam Đàn sẽ hình thành 3 khu vực phát triển đô thị

(Baonghean.vn) - Thị trấn Nam Đàn tiếp tục là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, đô thị... của huyện. Phát triển đô thị Nam Giang tạo động lực cho khu vực phía Đông; Đô thị Phúc Cường trở thành động lực phát triển phía Nam của huyện.