Đừng để là… 'tấm gương mờ'!

Đừng để là… 'tấm gương mờ'!

(Baonghean.vn) -Do tính chất siêu lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, một số cán bộ thôn, bản, công chức, viên chức - những người vốn hiểu biết pháp luật đã không đứng vững trước cám dỗ, tham gia buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.