Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

(Baonghean) - Với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên địa bàn, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế, đảm bảo an toàn tài chính trên địa bàn.
Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ: Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ: Giúp tổ chức, cá nhân đảm bảo an toàn tiền gửi

(Baonghean) - Với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên địa bàn, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế, đảm bảo an toàn tài chính trên địa bàn.
Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ: 15 năm xây dựng và trưởng thành

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ: 15 năm xây dựng và trưởng thành

(Baonghean) - Qua 15 năm hoạt động với vai trò đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức triển khai chính sách, pháp luật về Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) trên địa bàn, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định được vai trò vị thế trong mạng lưới an toàn tài chính trên địa bàn.
Đảm bảo an toàn cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

Đảm bảo an toàn cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

(Baonghean.vn) - Ngày 24/2 tại TP.Vinh, Chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ (BHTG) tổ chức triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2016. Tham dự hội nghị có các đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đào Quốc Tính - Tổng Giám đốc Bảo Hiểm Tiền Gửi Việt Nam và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh trong khu vực...