Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn.
Bàn giao sổ BHXH: Minh bạch quá trình tham gia và thụ hưởng

Bàn giao sổ BHXH: Minh bạch quá trình tham gia và thụ hưởng

(Baonghean.vn) - Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý được xem là một trong những bước cải cách thủ tục hành chính thiết thực của ngành BHXH. Người lao động giữ sổ BHXH sẽ giúp họ chủ động lưu giữ, kiểm soát được mức đóng - hưởng của bản thân, minh bạch thông tin quá trình đóng BHXH, cũng như theo dõi được quá trình doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động, giảm tình trạng trốn đóng BHXH.
Diễn Châu: Luân chuyển 53 cán bộ cấp xã

Diễn Châu: Luân chuyển 53 cán bộ cấp xã

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27.10.2007 của Chính phủ về luân chuyển vị trí công tác đối với một số cán bộ, công chức, viên chức (CBCC) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhạy cảm có thể xảy ra tiêu cực. Trong tháng 3 năm 2016, Diễn Châu đã thực hiện luân chuyển 53 cán bộ công chức cấp xã.